Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela

7.30

9.30

11.15

16.00

Dni powszednie

18.00

Więcej informacji na temat mszy świętych w naszej parafii znajdziesz na stronie:  Porządek mszy świętych

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela

7.30

9.30

11.15

16.00

Dni powszednie

18.00

Historia parafii

Parafia Świętego Józefa w Rzeszowie os. Zwięczyca ma swoje korzenie sięgające XV wieku. W 1498 roku biskup Mikołaj Krajewski utworzył samodzielną parafię, która miała swoją drewnianą świątynię. Niestety, w 1624 roku Tatarzy spalili kościół w Zwięczycy, co spowodowało, że parafia przestała istnieć przez 126 lat. W okresie międzywojennym zbudowano Dom dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a po II wojnie światowej służył on jako schronienie dla rodzin. W 1974 roku, po 350 latach, parafia Zwięczyca została ponownie erygowana, a duszpasterstwo powierzono Księżom Saletynom. Następnie rozpoczęto budowę kościoła, który został poświęcony w 1993 roku. Parafia Świętego Józefa obejmuje osiedle Zwięczyca w Rzeszowie i liczy około 3 607 mieszkańców.

Czytaj więcej...

Statystyki na rok 2023

Mieszkańców

Uczestniczących we mszy

Przystępujących do komunii

Ślubów

Chrztów