Ta strona korzysta z cookies OK więcej

Parafia

Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa w Rzeszowie - Zwięczycy

Aktualności

Wprowadzenie relikwii

Siostra naszego Boga – Błogosławiona Hanna Chrzanowska
            „Siostra naszego Boga” tak swoją książkę o Błogosławionej Hannie Chrzanowskiej zatytułował Paweł Zuchniewicz. Napisał w niej, że była ona odpowiedzią Pana Boga na ludzką biedę. Hanna Chrzanowska została beatyfikowana w 2018 roku. Jest świecką błogosławioną pielęgniarką, patronką pielęgniarek, służby zdrowia i tych, którzy podejmują działa miłosierdzia. Swoje życie i swoją drogę do świętości kształtowała w oparciu o regułę św. Benedykta
i zasadę „Módl się i pracuj”.
12 grudnia 2021 roku w parafii św. Józefa w Rzeszowie – Zwięczycy odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. H. Chrzanowskiej, której przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny. We Mszy świętej wzięły także udział przedstawicielki służby zdrowia, które w procesji wnosiły relikwie błogosławionej.
W kazaniu ks. Biskup zwrócił uwagę, że Kościół w Polsce w bieżącym roku otrzymał trzech przewodników w osobach błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Róży Czackiej i ks. Jana Machy. Do nich należy także błogosławiona Hanna Chrzanowska. Ks. Biskup nakreślił sylwetkę błogosławionej podkreślając jej zaangażowanie nie tylko w kształceniu przyszłych pielęgniarek ale przede wszystkim jej pracę na rzecz opuszczonych, samotnych, pozostawionych bardzo często bez opieki materialnej a także duchowej chorych. Przywołał również słowa kardynała Wojtyły, wypowiedziane podczas jej pogrzebu: „dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś, z tą Twoją wielką prostotą, dobrocią, z tym wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni. Ks. Biskup przypomniał także, że bł. Hanna jest autorką rachunku sumienia pielęgniarki. Wprowadzenie relikwii w parafii św. Józefa w Rzeszowie – Zwięczycy, jak podkreślił ks. Biskup jest związane z tym, że ks. Proboszcz Ludwik Krupa jest diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych.
W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (nr 237) czytamy między innymi, że „Różne formy ludowej czci dla relikwii świętych (…) powinny być praktykowane z wielką godnością i wynikać z prawdziwej wiary”. Mamy nadzieję, że ta forma pobożności przyczyni się to nie tylko do pogłębienia wiary ale będzie impulsem do troski o tych, „od których wszyscy odwracali wzrok” (P. Zuchniewicz).
 
                                                                                              
Lista wszystkich aktualności
Projekt i realizacja: TILTKOMP