Ta strona korzysta z cookies OK więcej

Parafia

Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa w Rzeszowie - Zwięczycy

Liturgiczna Służba Ołtarza

SPOTKANIE: 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza /Ministranci i Lektorzy/ – są to chłopcy którzy służą Panu Bogu i asystują księżom podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

Grupa Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii Św. Józefa w Rzeszowie-Zwięczycy liczy ok. 45 osób i jest podzielona na 2 grupy:

  • ministrantów  młodszych  (szkoła podstawowa),
  • ministrantów  starszych  –  lektorów  (gimnazjum i szkoła średnia).
 

Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżenie chłopcom Boga, pogłębienie ich wiary, naukę poprawnej służby przy ołtarzu, a także ciekawe spędzenie czasu wolnego.

Chłopcy sumiennie i odpowiedzialnie chodzą na wyznaczone dyżury, a także chętnie uczestniczą w życiu parafialnym, angażując się w nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz prowadzą zbiórki pieniędzy na różne cele.

 

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się we wtorki:

  • dla ministrantów młodszych i kandydatów - w I i III wtorek miesiąca;
  • dla ministrantów starszych – lektorów - w II i IV wtorek miesiąca.

 

Wspólnota ministrancka dba nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny młodego człowieka, ale też o rozwój fizyczny oraz zdrowie. We wtorek gramy na sali w piłkę nożną i siatkówkę a w piątek istnieje możliwość gry w tenisa stołowego.

Ministranci i lektorzy biorą także udział w zawodach sportowych:

  • W 2013 r., zdobyliśmy 1 miejsce w tenisie stołowym w kategorii Szkól Podstawowych diecezji Rzeszowskiej.
  • W 2013 r., zajęliśmy 2 miejsce w rozgrywkach Ministrantów parafii Rzeszowa w pikę nożną w kategorii Szkól Podstawowych; wystąpiliśmy także w Rzeszowskiej Lidze Lektorskiej i w turnieju szachowym.
  • W 2014 r., zajęliśmy 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej parafii w mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza w tenisie stołowym.

Młody człowiek może wykazać się również wiedzą w zakresie Pisma Świętego i wystartować w Konkursie Wiedzy Religijnej.

W czasie wakacji istnieje możliwość wyjazdu na wakacyjny turnus LSO do Zaczernia z Basenem lub do Kotani.
W 2013 r., wzięło udział w turnusach 14 ministrantów i lektorów z naszej parafii.

 

Ministrant lub minister

(łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.
 

Projekt i realizacja: TILTKOMP