Ta strona korzysta z cookies OK więcej

Parafia

Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa w Rzeszowie - Zwięczycy

Kręgi RodzinKrąg Rodzin Domowego Kościoła w parafii pod wezwaniem Świętego Józefa zawiązał się w 2007 roku. Obecnie wspólnotę tą tworzy pięć rodzin o różnym stażu małżeńskim od 9 do 28 lat. Są to: Jolanta i Maciej Atamanowie, Magdalena i Andrzej Kalandykowie, Katarzyna i Rafał Czarnikowie, Elżbieta i Bogdan Sapułowie, Dorota i Wojciech Szymborscy, którzy w bieżącym roku pracy pełnią służbę pary animatorów. Opiekunem duchowym-moderatorem kręgu jest ksiądz Marek Kotwa.

Celem naszej wspólnoty jest wzajemna pomoc w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła. Zgodnie z Zasadami DK zatwierdzonymi przez Episkopat Polski (Warszawa 8-9 marzec 2006 r.) pragniemy zadbać o duchowość małżeńską, czyli dążyć do świętości w jedności ze współmałżonkiem tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Staramy się żyć Słowem Bożym, sakramentami, praktykować modlitwę osobistą, modlitwę małżeńską i rodzinną, formować się poprzez udział w rekolekcjach, organizowanych przez DK: Oazach Rodzin, Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin, rozwijać się duchowo poprzez uczestnictwo w rekolekcjach tematycznych, Triduum Paschalnego i innych. Podejmujemy pracę nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną.

Gromadzimy się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, kolejno w domach każdej z rodzin wraz z Kapłanem, z miłości do Chrystusa, aby Go wspólnie odnajdywać, umacniać się w drodze do świętości. Dzielimy się wówczas doświadczeniami dnia codziennego: radościami, troskami; rozważamy Słowo Boże, dzielimy się Ewangelią, wspólnie modlimy się: modlitwą spontaniczną i rozważając tajemnicę różańca. Dzielimy się również postępem w życiu duchowym, realizacją zobowiązań, które sformułował Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, a które stwarzają szansę rozwoju. Podczas spotkania omawiamy temat formacyjny - służy to pogłębieniu naszej wiary i wiedzy religijnej.

W bieżącym roku pracy realizujemy tematykę, opartą na adhotracji papieża Franciszka „Ewangelii gaudium”, zgodnie z materiałami proponowanymi przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła pismo formacyjne pt. „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”.

Poczucie jedności małżeńskiej i wspólnoty umacnia nas na drodze wiary i dążenia do świętości. Uczestniczymy w życiu Kościoła: dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie, współpracujemy z innymi kręgami z Rejonu Saletyńskiego, parą rejonową oraz z parą diecezjalną, bierzemy udział w spotkaniach Kręgu Rejonowego. Staramy się włączyć w życie parafii, obchody świąt, uroczystości, nabożeństwa, w przygotowanie czytań.

Dzięki przynależności do Kręgu Rodzin zmieniło się nasze życie, stało się bardziej uporządkowane, bo wiemy, że Bóg jest najważniejszy i dostrzegamy Bożą Obecność w naszym życiu. Staramy się kierować coraz większą miłością. Wiemy, że poczucie łączności z Bogiem i jedność ze współmałżonkiem są podstawą w wychowaniu dzieci. Chcemy zachęcać innych do tworzenia Domowego Kościoła. Pragniemy być żywymi świadkami Chrystusa.

 
Projekt i realizacja: TILTKOMP