Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza /Ministranci i Lektorzy/ – są to chłopcy którzy służą Panu Bogu i asystują księżom podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

Grupa Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii Św. Józefa w Rzeszowie-Zwięczycy liczy ok. 45 osób i jest podzielona na 2 grupy:

  • ministrantów  młodszych  (szkoła podstawowa),
  • ministrantów  starszych  –  lektorów  (gimnazjum i szkoła średnia).

Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżenie chłopcom Boga, pogłębienie ich wiary, naukę poprawnej służby przy ołtarzu, a także ciekawe spędzenie czasu wolnego.

Chłopcy sumiennie i odpowiedzialnie chodzą na wyznaczone dyżury, a także chętnie uczestniczą w życiu parafialnym, angażując się w nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz prowadzą zbiórki pieniędzy na różne cele.

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się we wtorki:

  • dla ministrantów młodszych i kandydatów – w I i III wtorek miesiąca;
  • dla ministrantów starszych – lektorów – w II i IV wtorek miesiąca.

Wspólnota ministrancka dba nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny młodego człowieka, ale też o rozwój fizyczny oraz zdrowie. We wtorek gramy na sali w piłkę nożną i siatkówkę a w piątek istnieje możliwość gry w tenisa stoło