Parafialny zespół Caritas

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną, skupiającą ludzi pracujących dla ubogich  i potrzebujących wsparcia. Celem działania Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) jest mobilizacja i animowanie wspólnoty parafialnej do działań na rzecz osób potrzebujących. Formacja podejmowana  w ramach PZC uczy dostrzegać problemy drugiego człowieka i pomagać w ich rozwiązywaniu. Zaplecze i opieka organizacyjna Caritas, jednej z największych ogólnoświatowych organizacji charytatywnych daje możliwość poznania dzisiejszych problemów ludzkości jak również sposobów na ich skuteczne i nowoczesne rozwiązywanie. Umożliwia również przez swój zasięg włączanie się w ogólnoświatowe  i ponadpaństwowe akcje pomocowe.

Od początku istnienia Parafii p.w. Św. Józefa w Zwięczycy istniało Koło Charytatywne, skupiające ludzi wrażliwych na potrzeby bliźnich. Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel zainicjował przekształcenie Koła Charytatywnego w Parafialny Zespół Caritas. 12 grudnia 2004 roku przybył do nas Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ks. Stanisław Słowik i przedstawił ogólne zasady działania i funkcjonowania Caritas. Od tego czasu zaczęła się formować grupa ludzi chcąca aktywnie służyć bliźniemu i do tej służby zapraszać innych. PZC w Zwięczycy został zatwierdzony przez Ks. Biskupa. Po przeanalizowaniu Statutu i według zawartych w nim instrukcji, rozdzielono funkcje i powołano Zarząd.

Obraz działań naszego Parafialnego Zespołu Caritas:

  1. Spotkania formacyjne i organizacyjne członków PZC – w pierwszy poniedziałek miesiąca
  2. Dzielenie się „chlebem solidarności” z rodzinami w Parafii z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych.
  3. Zbiórki do puszek
  4. Przygotowywanie paczek „mikołajowych”
  5. Przygotowywanie paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie
  6. Doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych (zakup węgla, zapłacenie rachunków, zrealizowanie recepty) parafian, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych
  7. Uczestniczenie w Formacyjnych Spotkaniach PZC Diecezji Rzeszowskiej
  8. Każdego roku członkowie  Parafialnego  Zespołu  Caritas  wyjeżdżają na rekolekcje do Myczkowiec
  9. Włączanie się w podejmowane przez Caritas Polska inicjatywy
  10. Dofinansowanie do wycieczek szkolnych i letniego wypoczynku

Pomoc pieniężną można przekazywać na:Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Józefa Rzeszów – Zwięczyca
Plac Św. Józefa 1, 35-083 Rzeszów
Konto PZC w Banku Spółdzielczym w Lubeni /O Boguchwała
48 9161 0001 0002 2406 2000 0010

Wpłaty 1 % podatku można dokonywać na konto:CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
ul. Jana Styki 21
​35-006 Rzeszów
Konto w Banku PKO BP I/O w Rzeszowie
07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
www.caritas.rzeszow.pl

Caritas ” bliźni w potrzebie ” jest Organizacją Pożytku Publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

KRS 0000251723

Duchowa adopcja dzieci

"Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą" to forma modlitewnego wstawiennictwa na rzecz dziecka zagrożonego aborcją.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.