Wielka Sobota

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Jest to liturgia pełna nadziei, która stanowi serce Triduum Paschalnego i wprowadza nas w największe święto chrześcijaństwa – Niedzielę Zmartwychwstania.

Święcenie Ognia

Wigilia Paschalna rozpoczyna się po zmierzchu, od symbolicznego aktu zapalenia nowego ognia. To potężny symbol nowego życia, który rozprasza ciemności grzechu, przynosząc światło i ciepło wiary.

Paschał

Z tego ognia zapalana jest paschał, duża świeca, będąca symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Światło paschału, niesione przez ciemny kościół, wraz z odzewem „Światło Chrystusa” i odpowiedzią wiernych „Bogu niech będą dzięki”, to jeden z najbardziej poruszających momentów liturgii.

Liturgia Słowa

Następnie przechodzimy do Liturgii Słowa, podczas której słuchamy fragmentów Pisma Świętego, które przypominają nam o Bożych działaniach w historii zbawienia. Te czytania prowadzą nas przez całą historię zbawienia, od Stworzenia po Zmartwychwstanie.

Liturgia Chrzcielna

Wielka Sobota to także czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych.

Eucharystia

Kulminacyjnym punktem jest Eucharystia, moment, w którym po raz pierwszy od Wielkiego Czwartku zgromadzeni mogą uczestniczyć w sakramencie ciała i krwi Chrystusa. Jest to triumfalne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego i centralny punkt naszej wiary.

Wigilia Paschalna jest wyjątkowym i pełnym nadziei czasem, kiedy to przeżywamy przejście z ciemności grzechu do światła Chrystusa. To przypomnienie, że nawet w najciemniejszych momentach naszego życia, światło wiary i nadziei na zmartwychwstanie może rozświetlić ciemności.