O parafii

Witamy na stronie poświęconej naszej ukochanej parafii Świętego Józefa, zlokalizowanej w malowniczym osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie. Nasza parafia ma fascynującą historię, sięgającą korzeniami XV wieku. W 1498 roku biskup Mikołaj Krajewski ustanowił tu samodzielną parafię, wybudowano pierwszą drewnianą świątynię. Jednak w 1624 roku, tragiczne wydarzenia w postaci najazdu Tatarów spowodowały zniszczenie kościoła i przerwanie działalności parafii na ponad stulecie.

Mimo tych wyzwań, duch wspólnoty i wiary pozostał niezłomny. W okresie międzywojennym zbudowano Dom dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który po II wojnie światowej służył jako schronienie dla wielu rodzin. W 1974 roku, po 350 latach od jej pierwotnego założenia, parafia została ponownie erygowana. Księża Saletyni podjęli się duszpasterstwa, a w 1993 roku ukończono budowę nowego kościoła.

Dziś, nasza parafia liczy około 3 600 mieszkańców i jest żywym świadectwem historii, wiary i wspólnoty. Zapraszamy do odwiedzenia nas i dołączenia do naszej rozwijającej się wspólnoty