Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza /Ministranci i Lektorzy/ – są to chłopcy którzy służą Panu Bogu i asystują księżom podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

Grupa Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii Św. Józefa w Rzeszowie-Zwięczycy liczy ok. 45 osób i jest podzielona na 2 grupy:

  • ministrantów  młodszych  (szkoła podstawowa),
  • ministrantów  starszych  –  lektorów  (szkoła średnia).

Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżenie chłopcom Boga, pogłębienie ich wiary, naukę poprawnej służby przy ołtarzu, a także ciekawe spędzenie czasu wolnego.

Chłopcy sumiennie i odpowiedzialnie chodzą na wyznaczone dyżury, a także chętnie uczestniczą w życiu parafialnym, angażując się w nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz prowadzą zbiórki pieniędzy na różne cele.

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się we wtorki:

  • dla ministrantów młodszych i kandydatów – w I i III wtorek miesiąca;
  • dla ministrantów starszych – lektorów – w II i IV wtorek miesiąca.

Wspólnota ministrancka dba nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny młodego człowieka, ale też o rozwój fizyczny oraz zdrowie. We wtorek gramy na sali w piłkę nożną i siatkówkę a w piątek istnieje możliwość gry w tenisa stołowego. Opiekunem jest ks. Rafał Grzesik.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to posługa wykonywana przez ministrantów, którzy asystują kapłanowi podczas celebracji mszy świętej i innych obrzędów kościelnych, pełniąc kluczowe role w przebiegu liturgii.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.