Parafialny zespół Caritas

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną, skupiającą ludzi pracujących dla ubogich  i potrzebujących wsparcia. Celem działania Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) jest mobilizacja i animowanie wspólnoty parafialnej do działań na rzecz osób potrzebujących. Formacja podejmowana  w ramach PZC uczy dostrzegać problemy drugiego człowieka i pomagać w ich rozwiązywaniu. Zaplecze i opieka organizacyjna Caritas, jednej z największych ogólnoświatowych organizacji charytatywnych daje możliwość poznania dzisiejszych problemów ludzkości jak również sposobów na ich skuteczne i nowoczesne rozwiązywanie. Umożliwia również przez swój zasięg włączanie się w ogólnoświatowe  i ponadpaństwowe akcje pomocowe.

Od początku istnienia Parafii p.w. Św. Józefa w Zwięczycy istniało Koło Charytatywne, skupiające ludzi wrażliwych na potrzeby bliźnich. Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel zainicjował przekształcenie Koła Charytatywnego w Parafialny Zespół Caritas. 12 grudnia 2004 roku przybył do nas Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ks. Stanisław Słowik i przedstawił ogólne zasady działania i funkcjonowania Caritas. Od tego czasu zaczęła się formować grupa ludzi chcąca aktywnie służyć bliźniemu i do tej służby zapraszać innych. PZC w Zwięczycy został zatwierdzony przez Ks. Biskupa. Po przeanalizowaniu Statutu i według zawartych w nim instrukcji, rozdzielono funkcje i powołano Zarząd.

Obraz działań naszego Parafialnego Zespołu Caritas:

  1. Spotkania formacyjne i organizacyjne członków PZC – w pierwszy poniedziałek miesiąca
  2. Dzielenie się „chlebem solidarności” z rodzinami w Parafii z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych.
  3. Zbiórki do puszek
  4. Przygotowywanie paczek „mikołajowych”
  5. Przygotowywanie paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie
  6. Doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych (zakup węgla, zapłacenie rachunków, zrealizowanie recepty) parafian, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych
  7. Uczestniczenie w Formacyjnych Spotkaniach PZC Diecezji Rzeszowskiej
  8. Każdego roku członkowie  Parafialnego  Zespołu  Caritas  wyjeżdżają na rekolekcje do Myczkowiec
  9. Włączanie się w podejmowane przez Caritas Polska inicjatywy
  10. Dofinansowanie do wycieczek szkolnych i letniego wypoczynku

Pomoc pieniężną można przekazywać na:Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Józefa Rzeszów – Zwięczyca
Plac Św. Józefa 1, 35-083 Rzeszów
Konto PZC w Banku Spółdzielczym w Lubeni /O Boguchwała
48 9161 0001 0002 2406 2000 0010

Wpłaty 1 % podatku można dokonywać na konto:CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
ul. Jana Styki 21
​35-006 Rzeszów
Konto w Banku PKO BP I/O w Rzeszowie
07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
www.caritas.rzeszow.pl

Caritas ” bliźni w potrzebie ” jest Organizacją Pożytku Publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

KRS 0000251723

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to posługa wykonywana przez ministrantów, którzy asystują kapłanowi podczas celebracji mszy świętej i innych obrzędów kościelnych, pełniąc kluczowe role w przebiegu liturgii.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.