Kręgi Rodzin

Domowy Kościół jest ruchem małżeńsko – rodzinnym świeckich w Kościele. Działa w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy założonym przez Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Opiekunem domowego kościoła jest ks. Rafał Grzesik.
            Celem Domowego Kościoła jest budowanie wspólnoty rodzinnej. Jako chrześcijańscy małżonkowie i rodzice pragniemy lepiej poznać Boga, bardziej Go pokochać, wspólnie z małżonkiem dążyć do świętości i tworzyć prawdziwie chrześcijańską, szczęśliwą i kochającą się rodzinę.
            Nasza wspólnota składa się z 4 małżeństw i spotyka się raz w miesiącu u jednej z rodzin w domu. Opiekę duchową sprawuje kapłan. Spotkanie rozpoczynamy częścią towarzyską. Następnie rozważamy fragment z Pisma św, modlimy się spontanicznie i odmawiamy dziesiątek różańca. Potem następuje część formacyjna tj. omawiamy temat spotkania. Ważnym elementem formacji są zobowiązania małżeńskie – tzw. drogowskazy, które realizujemy poprzez:
1. Modlitwę osobistą,
2.Spotkanie ze słowem Bożym,
3.Modlitwę małżeńską,
4.Dialog małżeński,
5.Regułę życia,
6.Rekolekcje
Jeśli pomyślałeś, że ten ruch nie jest dla Ciebie, bo jest zbyt wymagający, a Ty masz tak mało czasu,  to pamiętaj, że to co łatwo przychodzi daje radość na krótko, a największą satysfakcję masz z tego nad czym się nieźle natrudzisz.
Wybór należy do Ciebie.
Każdy z małżonków jest odpowiedzialny za zbawienie drugiego.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to posługa wykonywana przez ministrantów, którzy asystują kapłanowi podczas celebracji mszy świętej i innych obrzędów kościelnych, pełniąc kluczowe role w przebiegu liturgii.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.