Mężczyźni świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w naszej parafii od 18 marca 2014 r. Liczy ona 7 członków. Spotykamy się raz w miesiącu, we wtorek. Naszym opiekunem jest ks. Rafał Grzesik. W dniu spotkania, staramy się aktywnie uczestniczyć we Mszy św. poprzez posługę ministrancką oraz lektorską.

Po Mszy św. uczestniczymy w spotkaniu modlitewno-formacyjnym. W czasie spotkania czytamy fragmenty Pisma św., Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz omawiamy tematy na podstawie podręcznika formacyjnego pt.: Drogowskazy – jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie?

W ramach spotkania organizujemy tzw. „Wieczory filmowe”, na których oglądamy filmy które dotykają tematów związanych z męskością oraz ojcostwem. Do tej pory oglądaliśmy filmy pt.: „Odważni” oraz „Boska interwencja”.  

W dniach 23-25 stycznia 2015 r. dwóch przedstawicieli naszej grupy, dzięki wsparciu ks. Proboszcza, uczestniczyło w Weekendzie Liderów Grup Męskich pn.: „Wyznaczanie kierunku” w Porszewicach k/Łodzi. Gościem weekendu był Jacek Pulikowski.

Podstawą i fundamentem grup Mężczyzn Św. Józefa jest program 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia. Program zakłada 3 rodzaje spotkań:

  • małe grupy – spotkanie raz w miesiącu,
  • konferencje regionalne (Dni Duchowej Odnowy) – raz w roku,
  • rekolekcje weekendowe (raz w roku).

Jako członkowie grupy Mężczyzn Św. Józefa, dążymy również do rozwoju kultu naszego patrona w tutejszej parafii. Poprzez formację pragniemy umacniać naszą męskość, a szczególnie ojcostwo, wzmacniać naszą odwagę, by na wzór Świętego Józefa wziąć odpowiedzialność za osoby, które Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga oraz chronili przed złem tego świata. 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to posługa wykonywana przez ministrantów, którzy asystują kapłanowi podczas celebracji mszy świętej i innych obrzędów kościelnych, pełniąc kluczowe role w przebiegu liturgii.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.