Różaniec

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Amen.

Pieśń: Zawitaj Matko Różańca Świętego…lub Zawitaj Królowo Różańca Świętego…

Wierzę w Boga…, Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…x3, Chwała Ojcu…, O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.


W poniedziałek i sobotę:

Tajemnica radosna

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Odnalezienie Pana Jezusa

We wtorek i piątek:

Tajemnica bolesna

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

W środę i niedzielę:

Tajemnica chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

W czwartek:

Tajemnica światła:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na Górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Po każdej wypowiedzianej części odmawiamy: Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…x10, Chwała Ojcu…, O moj Jezu…, O Maryjo…
I tak przez 5 części. Następnie odmawiamy modlitwę we wszystkich intencjach Ojca Świętego: Pod Twoją Obronę…

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.