Patron Święty Józef

Święty Józef z Nazaretu – opiekun Jezusa, mąż Najświętszej Maryi Panny, często nazywany również jej Oblubieńcem. Niewiele wiadomo o świętym Józefie. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie, ale mówią o nim także niektóre apokryfy np. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Tomasza, Historia Józefa Cieśli. Ewangelie wg św. Mateusza i wg św. Łukasza podają dwa różne rodowody Jezusa; według obu Józef wywodził się z rodu króla Dawida z pokolenia Judy. Według tradycji katolickiej Mateusz (rozdz. 1) podaje rodowód św. Józefa, a Łukasz (rozdz. 3) rodowód Maryi. Po zaślubinach Matki (Jezusa), Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1:18). Józef chciał potajemnie oddalić Maryję, ponieważ wiedział, że nie jest ojcem dziecka, jednak we śnie otrzymał nakaz, aby przyjąć ją do siebie. Nadał mającemu się narodzić chłopcu imię Jezus. Według żydowskiego prawa ojciec dziecka mógł nadać mu imię – czynność ta była uznaniem dziecka za swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, ale przed ludźmi uczynił to Józef i on jest uważany za ziemskiego ojca przez współziomków (czyż nie jest On synem cieśli? Mt 13,55). Józef przyjął Maryję do swego domu w Nazarecie.
Zanim jeszcze urodził się Jezus, ukazało się zarządzenie Cezara Augusta o spisie ludności. Każdy mieszkaniec spisywany był w miejscu swego urodzenia, więc Józef udał się z rodziną w podróż do judzkiego Betlejem, skąd pochodził (Łk 2, 1nn). Gdy dotarli na miejsce, Maryja urodziła Jezusa i położyła w żłobie, nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie. Św. Józef był świadkiem pokłonu pasterzy nowo narodzonemu dziecięciu. Po ośmiu dniach obrzezano dziecię, a potem zaniesiono do Jerozolimy, by przedstawić je Panu i złożyć ofiarę wykupującą. Złożyli ofiarę ubogich – parę synogarlic lub dwa gołębie, co by wskazywało, że nie byli zamożni. Mateusz (Mt 2,nn) zrelacjonował pokłon mędrców ze Wschodu w Betlejem. Nie wiadomo, ile lat miał wówczas Jezus. Józef we śnie otrzymał nakaz natychmiastowego udania się do Egiptu, by ochronić życie Jezusa. Powrócili dopiero po ponownym śnie Józefa, który dowiedział się, że Herod nie żyje. Osiedli w Nazarecie w Galilei. Łukasz wspomniał jeszcze Józefa, gdy dwunastoletni Jezus zagubił się podczas pierwszej pielgrzymki do Jerozolimy (Łk 2,42). Później ewangelie o nim milczą.
 • ks. mgr Ludwik Krupa

  Proboszcz
  parafiazwieczyca.rzeszow@wp.pl
  17 85-00-952
  Święcenia kapłańskie: 21.05.1994 roku w Katedrze Rzeszowskiej Odznaczenie: Expositorium Canonicale  (2017 rok)  Pracował w parafiach:
  • Wniebowzięcia NMP w Świlczy  (1994-1997)
  • Przemienienia Pańskiego w Trzcinicy  (1997-2002)
  • Św. Józefa w Rzeszowie-Staromieście (2002-2012)
  Opiekun grup duszpasterskich:
  • Rada Parafialna
  • Parafialny Zespół Caritas
  • Róże Różańcowe
  • Krucjata Wyzwolenia Człowieka
  • Harcerze
  • Przygotowaniem młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
  Funkcje pełnione w diecezji:
  • Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych
  • Kapelan Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas
  • Członek Rady Nadzorczej "Caritas Bliźni w Potrzebie"
  • Dekanalny Wizytator Katechetyczny
  • Dekanalny Ojciec duchowny kapłanów
 • ks. dr Andrzej Widak

  Pomoc duszpasterska
  Święcenia kapłańskie: 21.05.1994 roku Pracował w parafiach:
  • wikariusz, parafia pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie (1994-1995)
  • studia w Instytucie Muzykologii KUL (1995-2000)
  • przełożony, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (2000-2010)
  • rezydent, parafia pw. św. Rocha w Rzeszowie (2010-2012)
  • Dom Diecezjalny "Tabor"
  Funkcje pełnione w diecezji:
  • Dyrektor i wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie
  • Wykładowca muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
  • Referent ds. muzyki kościelnej i Diecezjalny Duszpasterz Organistów diecezji rzeszowskiej
 • ks. mgr Rafał Grzesik

  wikariusz
  Święcenia kapłańskie: 18.05.2013r Pracował w parafiach
  • Parafia pw. Trójcy Świętej w Czudcu  (2013-2016)
  • Parafia pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie  (2016-2022)
  Opiekun grup:
  • Ruch Światło-Życie,
  • Krąg Domowego Kościoła,
  • Mężczyźni św. Józefa,
  • Liturgiczna Służba Ołtarza,
  • Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.
  Funkcje pełnione w diecezji:
  • Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy