Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie za nas i całego świata x10

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem x3.

We wszystkich intencjach Ojca Świętego:

Pod Twoją Obronę…