Oaza

Ruch Światło-życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jest to formacja, która gromadzi ludzi w różnym wieku, m.in.: dzieci, młodzież, dorosłych, kapłanów, zakonników i wielu innych. Stanowi pewną formę „wychowawczą” dojrzałego chrześcijanina i służy odnowie Kościoła poprzez przekształcenie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 r. Wtedy to Ruch Światło-Życie rozwinęło się do oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed 1976 rokiem Ruch nazwany był „Ruch Oazowy” oraz „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy był ks. Franciszek Blachnicki (ur. 1921r. – zm. 1987 r.).

W naszej parafii istnieją dwie formacje: Oaza Dzieci Bożych oraz Oaza Nowej Drogi i Nowego Życia, które spotykają się w każdy piątek (godziny spotkań podane są w zakładce Ogłoszenia).

Polecane linki: 

www.rzeszow.oaza.pl

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to posługa wykonywana przez ministrantów, którzy asystują kapłanowi podczas celebracji mszy świętej i innych obrzędów kościelnych, pełniąc kluczowe role w przebiegu liturgii.

Parafialny zespół Caritas

"Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to instytucje charytatywne działające przy parafiach, mobilizujące i kształcące wspólnoty parafialne w dziedzinie pomocy potrzebującym.

Kręgi Rodzin

Domowy Kościół to ruch małżeńsko-rodzinny w Kościele, który promuje budowanie wspólnoty rodzinnej, rozwijanie wiary i miłości małżeńskiej przez spotkania i modlitwę.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka promuje walkę o godność człowieka i zwycięstwo nad złem poprzez ofiarę symbolizowaną przez Krzyż

Oaza

Ruch Światło-Życie to inicjatywa odnowy Kościoła, integrująca różne grupy wiekowe, działająca na rzecz duchowego wzrostu i odnowy chrześcijańskiego życia w parafiach.

Rada parafialna

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Róże różańcowe

Rada parafialna - organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. W skład Rady Duszpasterskiej Parafii wchodzi 15 osób:

Mężczyźni Świętego Józefa

Grupa Mężczyzn Św. Józefa działa w parafii od 2014 r. angażując się w różne działania modlitewne i formacyjne.